close
تبلیغات در اینترنت
دانلود مجموعه کیمیا - قسمت صد و پنجم
irngroup
Help Programmers, Service Users

امتیاز دهید:
ساخت حساب کاربری ورود تبلیغات راهنما قوانین تماس با ما حامیان

سرویس های ما

از امکانات بیشتری استفاده کنید.
# تبلیغات

اخبار سایت و دیگر امکانات در کانال تلگرامی: irngroup@
نرم افزار های مورد نیاز
IDM
19 آبان 95

Mozilla Firefox
31 شهریور95

Google Chrome
28 شهریور95

Internet Explorer
24 مرداد 93

Opera
18 آبان 95

KMPlayer
19 خرداد 95

Telegram Desktop
12 تیر 95

Winrar
14 تیر 95

:: دانلود مجموعه کیمیا ::

:: با کیفیت MP4, MKV ::

:: قسمت صد و پنجم به پست اضافه شد ::

:: در صورت نارضایتی صاحب اثر پست حذف خواهد شد ::

دانلود مجموعه کیمیا

خلاصه داستان: داستان کیمیا در مورد دختری است به نام کیمیا که یک دختر ماجراجو است و سوالات زیادی دارد. او پدری نظامی دارد که دچار حوادثی می شود و داستان زندگی کیمیا را به کل عوض می کند. پدر او چند سال ناپدید می شود و در همین حال جنگ بین ایران و عراق شکل می گیرد. داستان این سریال در سه دوره اتفاق می افتاد. دوران رژیم پهلوی، دوران جنگ تحمیلی و دوره امروز...

 دانلود قسمت اول: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت دهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت یازدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت دوازدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سیزدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهاردهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پانزدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شانزدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هجدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نوزدهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیستم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت بیست و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی ام: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت سی و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهلم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت چهل و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه ام: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت پنجاه و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت شصت و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتادم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هفتاد و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتادم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت هشتاد و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نودم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و ششم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و هفتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و هشتم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت نود و نهم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صدم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و یکم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و دوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و سوم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و چهارم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و پنجم: غیر مستقیم | کم حجم

 دانلود قسمت صد و ششم: بزودی

خط

پسورد: www.irngroup.ir (پسورد تایپ شود)

سوالات و مشکلات این پست را در انجمن مربوطه مطرح کنید

» حجم: --

» نام(فارسی): کیمیا

» نام(انگلیسی): کیمیا

» زمان: --

» آپدیت: روزانه

» محصول: جمهوری اسلامی ایران

» اجرای اصلی: 4 مهر1394 تاکنون

» شبکه: یک سیما

» کمپانی سازنده: --

» تهیه کننده: محمدرضا شفیعی

» بازیگران: مهراوه شریفی نیا، آزیتا حاجیان، پوریا پورسرخ، رضا کیانیان، مهدی پاکدل، حسن پور شیرازی، آرش مجیدی و...

» قیمت: رایگان

» منبع: iRnGroup.iR

به اشتراک بگذارید
دیدگاه ها درمورد "دانلود مجموعه کیمیا - قسمت صد و پنجم"
1.نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.
2.سوالات تخصصی خود را در انجمن تخصصی ایران گروپ مطرح کنید.
3.رمز عبور تمامی فایل ها «www.irngroup.ir» است. در وارد کردن آن دقت کنید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی