irngroup
Help Programmers, Service Users
ساخت حساب کاربری ورود تبلیغات راهنما قوانین تماس با ما حامیان

حامیان

پیوستن به حامیان ما چه مزیتی دارد؟

1. اگر شما حامی رسمی و همیشگی ما شوید، برای استفاده از امکاناتی که برای کاربران و برنامه نویسان به صورت پولی ارائه شده، می توانید رایگان استفاده کنید.
2. پس از آغاز هر پروژه توسط گروپ ها، در بخشی از محصول ارائه شده، از شما تبلیغ می شود. برای مثال در بخش طراحان وب، هر وبسایتی که طراحی شود، تبلیغ شما نیز در آن وبسایت خواهد بود.
3. می توانید در طرح های ما مشارکت کنید.
4. می توانید طرح های خود را مطرح کنید.در حال حاضر حامی وجود ندارد.


حامی مالی ما شوید